Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-6634 / 3509
Kurumsal E-Posta tsahin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:05:42

Prof.Dr. TEKİN ŞAHİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : TEKİN ŞAHİN

2. Doğum Tarihi          : 11 Eylül 1969

3. Unvanı                    : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

1991

Doktora

Veteriner İç HastalıklarI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1999

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 1999-2005

Doçentlik Tarihi                        :2005-2010

Profesörlük Tarihi                    :2010-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. Çimtay, İ., T. Şahin, G. Aksoy ve A. Ölçücü, “Auswirkungen einer Oralen Zinksubstitution auf einige Biochemische Serumparameter bei Trächtigen Schafen und deren Lämmern Sowie auf die Geburtsgewichte der Lämmer”, Dtsch. Tierärztl. Wochenschrift, 108, 11: 449-453 (2001). Full Text Online (PDF)

            2.  Şahin, T., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Pikalı ve Sağlıklı Kuzuların Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerinde Araştırmalar”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25, 4: 603-606 (2001). Full Text Online (PDF)

            3. Çimtay, İ., T. Şahin, A. Ölçücü ve G. Aksoy, “Gebe Koyunlara Bakır Sülfat Uygulamasının Koyunlar ve Kuzuların Kan Serumlarındaki Bazı Mineral Düzeyleri ve Kuzuların Doğum Ağırlıkları Üzerine Etkileri”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25, 6: 921-927 (2001). Full Text Online (PDF)

            4. Şahin, T., İ. Çimtay, G. Aksoy ve A. Ölçücü, “Kuzularda Canlı Ağırlık Kazancı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Bakır Sülfat Uygulamasının Etkileri”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25, 6: 933-938 (2001). Full Text Online (PDF)

            5. Akgül, Y., Z.T Ağaoğlu, A. Kaya ve T. Şahin, “The Relationshep Between Syndromes of Wool Eating and Alopecia in Akkaraman and Morkaraman Sheep Feed Corn Silage and Blood Changes (Haemotological, Biochemical and Trace Element)”, Israel J. of Vet. Med., 56, 1: 12-16, (2001). Full Text Online (PDF)

            6. Aksoy, G., T. Şahin, İ. Çimtay ve N.B. Arserim Kaya, “Kuzularda Çinko Oksit Uygulamalarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Canlı Ağırlık Kazancı Üzerine Etkileri”, Turk. J. Vet. Anim. Sci.,26, 1: 85-90 (2002). Full Text Online (PDF)

            7. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak ve U.F. Yürekli, “Investigation of Some Haematologic and Biochemical Parameters in Serum of Gazelles  (Gazella subgutturosa) at Ceylanpınar, Şanlıurfa, Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci.,28,2,369-372 (2004). Full Text Online (PDF)

            8. Yaralıoğlu, S.G., N. Şındak, T. Şahin, ve O, Çen, “Levels of The Glutathione Peroxidaseand some Biochemical and Haematological Parameters in Gazelles Anaestised with Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Combination”,  The Vet. J. 169:126-128 (2005). Full Text Online (PDF)

 

            9. Şahin, T., S. Yaralıoğlu Gürgöze, İ. Çamkerten, N. Yüksek, “The Effect Of Transport Stress on Erythrocyte Glutathione Peroxidase Activity, Plasma Concentrations of Lipid Peroxidation and Same Trace Element Levels in Beef Cattle” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (11), 2223-2227 (2009). Full Text Online (PDF)

            10. Camkerten, İ., T. Sahin, G. Borazanb, A. Gokcen , O. Erel, A. Das, “Evaluation of blood oxidant/antioxidant balance in dogs with sarcoptic mange” Veterinary Parasitology, 161,  106-109 (2009) . Full Text Online (PDF)

            11. Yurtseven S., M. Çetin, İ. Öztürk, A. Can, M. Boga, T. Şahin, H. Türkoğlu, “Effect of Different Feeding Method on Methane and Carbon Dioxide Emission Milk Yield and Composition of Lactating Awassi Sheep” Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 4 (6), 278-287 (2009). Full Text Online (PDF)

            12. Biricik HS, N Şındak, A Öztürk, T Şahin, İ Çamkerten, “ The Effect of Xylazine on Femoral Arterial Flow Determined Doppler Sonogrphy in Dogs” Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (1), 47-48 (2010). Full Text Online (PDF)

            13. Şındak N, T Şahin, Biricik HS, “Urethral Dilatation, Ectopic Testis, Hypoplasia Penis, and Phimosis in A Kilis Goat Kid” Kafkas Univ Vet Fak Derg,16 (1): 147-150 (2010). Full Text Online (PDF)

            14. Camkerten İ, Aktaş Ms, Börkü Mk, Kalınbacak A, Ozkurt-Borazan G, Şahin T. (2010): Clinical Utility of Lactate in Calves with Bovine Respiratory Disease. J. Anim. Vet. Adv., 9(14): 1955-1957. Full Text Online (PDF)

            15. Ozkurt-Borazan, G., Aktas, M.S., Camkerten, I., Gokçen, A., Ipek, H., Sahin, T., Uren-Paksoy, N. Erythrocyte Superoxide Dismutase, Catalase activity and Malondialdehit level in hypodermosis. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (1), pp. 84-86.(2011).

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Akgül, Y., Z.T. Ağaoğlu, A. Kaya ve T. Şahin, “Studies on Some Blood Parameters in Sheep with Alopecia and with Wool Eating Habit asResult of Corn Silage Feeding”, I.st International Conference on Sheep and Goat Disease and Productivity, 103, Irbid-Jordan, 1999.

            2. Aksoy, G., İ. Çimtay, T. Şahin ve A. Ölçücü, “Auswirkungen einer Oralen Zinksubstitution auf einige Biochemische Serumparameter bei Trächtigen Schafen und deren Lämmern Sowie auf die Geburtsgewichte der Lämmer”, XXII World Buiatrics Congress, 199, Hannover-Germany,  2002.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Sekin, S., H. Voyvoda, S. Değer ve T. Şahin, “Koyunların Uyuz Enfestasyonlarında doramektin ile Sağaltım Uygulamaları: II. Psoroptik Uyuz”, Vet. Hek. Der. Derg., 66,4: 42-46 (1995). Full Text Online (PDF)

            2. Çimtay, İ. ve T. Şahin, “Sığırların Kan Plazmasındaki Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerinde Yaşın Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11, 1: 74-78 (2000).  Full Text Online (PDF)

            3. Çimtay, İ., T. Şahin ve N.B. Arserim Kaya, “Enzootik Pneumonili Besi Sığırlarının Tedavisinde Amoksisilin’in Etkinliğinin Araştırılması”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11, 2:113-116, (2000). Full Text Online (PDF)

            4. Şındak, N., A. Öztürk ve T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, ”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 8, (1-2):54-57, (2002). (PDF)

            5. Şahin, T. ve İ. Çamkerten, “Kedi ve Köpeklerin Böbrek Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı” , Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg.,14, 1:82-86, (2003). Full Text Online (PDF)

            6. Sevgili, M., T. Şahin, H. Çetin, İ. Çimtay, O. Keskin ve A. Gögçen, “Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında neospora caninum antikorlarının Belirlenmesi” Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14, 2:15-17,  (2003). Full Text Online (PDF)

            7. Gürgöze, S.Y., T. Şahin, M. Sevgili, Z. Kutlu ve S.T. Ozan, “Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim Lipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14, 2:30-34, (2003). Full Text Online (PDF)

            8. Sevgili, M., T. Şahin, “Atların Protozoal Myeloensafalitisi (Equine Protozoal Myeloencephalitis)”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14, 2:47-50, (2003). Full Text Online (PDF)

            9. Şahin, T., N. Şındak, S.Y. Gürgöze, ve İ. Çamkerten, “Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2):79-82, (2004). Full Text Online (PDF)

            10. Şahin, T.,  İ. Çamkerten ve  S.Y. Gürgöze, “İneklerdeki Üçgün Hastalığında Bazı Biyokimyasal Parametreler”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2):71-73, (2004). Full Text Online (PDF)

            11. Şahin, T., M. Sevgili ve İ. Çamkerten, “Şanlıurfa Yöresi Köpeklerinde Drofilaria sp’nin Yayılışı”, Türk. Parazitol. Derg., 28, 3:140-142, (2004). Full Text Online (PDF)

            12. Çimtay, İ., O. Keskin ve T. Şahin, “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması” , U.Ü. Vet. Fak. Derg, 23, (1-3):33-38, (2004). Full Text Online (PDF)

            13. Şahin, T. ve Y. Akgül, “Endoparazitli Koyunlarda Bazı İz Element ve Biyokimyasal Parametrelerin Seviyeleri Üzerine Araştırmalar”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 9,1:100-106,  (2006).  (PDF)

            14. Çamkerten, İ., T. Şahin, “ Kedi Ve Köpeklerde Akut Abdomen”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 17, (1-2):27-32, (2006). Full Text Online (PDF)

            15. Gökçen, A., T. Şahin, İ,Çamkerten, “Türkiye’de Bir Danada İlk Kardiyak Kist Hidatik Olgusu”,Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 17, (1-2):33-35, (2006). Full Text Online (PDF)

            16. Şahin T, A Yıldız, “Hatay Yöresindeki Koyun Ve Keçilerde Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması”, F.Ü. Sağ. Bil. Derg, 20 (5): 331 – 335, (2006). Full Text Online (PDF)

            17. Gürgöze Yaralıoğlu S, T Şahin MH Durak “Memelilerde ortalama Yaşam Süresi ve Yaşlanma Sürecinde Serbest Radikallerin Rolü” İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 33 (1), 43-49, (2007) Full Text Online (PDF)

            18. Şahin T, i Çamkerten, "Neonatal Buzağıların Metabolizma Hastalıkları ve Vitamin-Mineral yetmezlikleri", Veteriner Bilimleri Derg, 4, 1: 108-112 (2013). Full Text Online (PDF)

            19. ÖZKURT G, GÖKÇEN A, ÇAMKERTEN İ, SAHiN T, BALKAN BM, BOZ M (2012) : Doğal Enfekte Nematotlu Kilis Keçilerinde Eritrosit SOD, CAT, GPx Enzim Aktiviteleri ve MDA Düzeyi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 1(2) 107-110. Full Text Online (PDF)

            20. ÇAMKERTEN İ, ŞINDAK N, ÖZKURT G, İPEK H, BIRICIK HS, ŞAHIN T (2013) : Effect of Ketamine-Xylazine Anessia on Some Hematoligical and Serum Biochemical Values of Bozova Greyhounds. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2(1): 27-31 Full Text Online (PDF)

            21. Şahin T, "Ruminantlarda Çinko Yetmezliği", Veteriner Bilimleri Derg, 2, 2: 1-8 (2016). Full Text Online (PDF)

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Sekin, S., H. Voyvoda, S. Değer, M. Karaca ve T. Şahin, “Doğal Sarkoptik ve  Psoroptik Koyunların Uyuz Enfestasyonlarında doramektin ile Sağaltım Uygulamaları”, I. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 52, ELAZIĞ, 1995.

            2. Sekin, S., H. Voyvoda, M. Karaca ve T. Şahin, “Van Gölü Suyunun Koyunlarda Bazı Rumen Sıvısı Parametrelerine İnvitro ve İnvivo Etkisi Üzerine Araştırmalar”, II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 58, İSTANBUL, 1997.

            3. Şahin, T., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Pikalı ve Sağlıklı Kuzuların Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerinde Araştırmalar”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 204-208, KONYA, 2001.       

            4. Aksoy, G., T. Şahin ve İ. Çimtay, “Kuzularda Çinko Oksit Uygulamalarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Canlı Ağırlık Kazancı Üzerine Etkileri”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 298-303, KONYA, 2001.

            5. Çimtay, İ., T. Şahin, A. Ölçücü ve G. Aksoy, “Gebe Koyun ve Kuzularının Kan Serumundaki Bazı Mineral Düzeyleri ile Kuzuların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bakır Sülfat Uygulamasının Etkileri”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 308, KONYA, 2001.

            6. Şahin, T. ve Y. Akgül, “Endoparazitli Koyunlarda Bazı İz Element ve Biyokimyasal Parametrelerin Seviyeleri Üzerine Araştırmalar”, 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 146, ELAZIĞ, 2001.

            7. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak, U.F. Yürekli, “Ceylanpınar (Şanlıurfa, Türkiye)’ da Bulunan Ceylanlarda (Gazella Subguttarosa) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerlerin Araştırılması” ”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 194, VAN, 2003.

            8. Şındak, N., A. Öztürk, T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 164, VAN, 2003.

            9. Gürgöze, S.Y., N. Şındak, T. Şahin, O. Çen, “Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonu ile Anestezi edilen Ceylanlarda Glutatyon Peroksidaz ve Lipid peroksidasyon düzeyleri ile Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, TRABZON, 2004.

            10. Gürgöze, S.Y., T. Şahin, M. Sevgili, Z. Kutlu ve S.T. Ozan, “Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim Lipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, TRABZON, 2004.

            11. Şahin,T.,  İ. Çamkerten ve S.Y. Gürgöze, “İneklerdeki Üçgün Hastalığında Bazı Biyokimyasal Parametreler”, II. Ulusal Veteriner Biyokimya Klinik Biyokimya Kongresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 69, ELAZIĞ, 2004.

            12. Şahin,T.,  N. Şındak, S.Y. Gürgöze, ve İ. Çamkerten, “Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu”, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 80, ELAZIĞ, 2004.

            13. Sevgili, M., T. Şahin, H. Çetin, O. Keskin ve A. Gökçen, “Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında Neospora caninum Antikorlarının Belirlenmesi”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 102, KARS, 2005.

            14. Şahin T., G. Aksoy, ve İ.Çimtay “Şanlıurfa Yöresinde Oğlaklarda Gözlenen Küçük Ruminant Vebası Üzerine Araştırmalar”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 85, KARS, 2005.

            15. Şahin, T. O. Keskin, Çimtay, İ., , “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 103, KARS, 2005.

            16. Şahin, T., M. Sevgili ve İ. Çamkerten, “Şanlıurfa Yöresi Köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin Yayılışı”, 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 210, İZMİR, 2005.

            17. Şahin, T.,   S.Y. Gürgöze, İ. Çamkerten, N. Yüksek ve  M. Irmak “Besi Sığırlarında Transportun Eritrosit Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi, Plazma Lipit Peroksidasyon Konsantrasyonları ve Bazı Mineral Madde Düzeyleri  Üzerine Etkileri” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı), 21-22, Kemer/ANTALYA, 2007.

            18. Gökçen, A., T. Şahin ve İ. Çamkerten “ Türkiye’de Bir Danada Kardiyak Kist Hidatik Olgusu” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 41-42, Kemer/ANTALYA, 2007 .

            19. Çamkerten, İ., T. Şahin, A. Gökçen, G., Borazan, A. Daş ve G. Topuz “Sarkoptik Uyuzlu Köpeklerin Tedavisinde Bazı Oksidan ve Antioksidan Aktivitelerindeki Değişiklikler” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 63, Kemer/ANTALYA, 2007 .

            20. Şahin T, A, Yıldız, “Hatay Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 123, Kemer/ANTALYA, 2007 .

            21. Şındak N, T Şahin, “Hilvan’da Karşılaşılması Olası Bazı Zoonoz Hastalıklar”, Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, 117-131, Hilvan/ŞANLIURFA, 2008. 

            22. Şındak, N., T. Şahin, H.S. Biricik, İ. Çamkerten, “Bir Kilis oğlağında Uretral Dilatasyon, Ektopik Testis, Penis Aplazisi ve Fimozis” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 148, Selçuk/İZMIR, 2009.

            23. Daş, A ve T. Şahin, “Enzootik Pneumonili Kuzuların Tedavisinde E Vitamini ve Selenyum Eklenmesinin Total Oksidan Statü ve Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkinliği” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 154, Selçuk/İZMİR, 2009.

            24. Camkerten, İ., G. Borazanb, T. Sahin, G. Aksoy, A. Das, A. Taşkın, “Sığırların Efemeral Fever (Üç Gün) Hastalığında Oksidan/Antioksidan Denge”  VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,120, Selçuk/İZMİR, 2009

            25. Şahin T., İ. Camkerten, G. Özkurt Borazan,M. Özçelik, “Danalarda Şap Aşısına İlave Olarak E Vitamini ve Selenyum Uygulamalarının Oksidan ve Antioksidan Aktiviteleri ile Bazı İz Element Seviyelerine Etkilerinin Araştırılması” IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 350, Side/ANTALYA, 2011

            26. Şahin T., İ. Camkerten, G. Aksoy, M. Boz, “2005-2010 Yılları Arasında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine irilen Hayvanların ve Hastalıkların Değerlendirilmesi”  IX.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 352, Side/ANTALYA, 2011

            27. Camkerten  İ., T. Şahin, G. Aksoy, M. Batmaz, “Şanlıurfa’daki Özel Bir Mezbahada Kesilen Sığırların Rumen ve Retikulumlarında Karşılaşılan Yabancı Cisimler”  IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 282, Side/ANTALYA, 2011

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1. Endoparazitli Koyunlarda Bazı İz Element ve Biyokimyasal Parametrelerin Seviyeleri Üzerine Araştırmalar. YYÜ Araştırma Fonu, 98-Vf-031, Yardımcı Araştırmacı, 1998.

            2. Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması, HÜBAK 217 no’lu Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2003.

            3. Enzootik Pneumonili Besi Kuzularında Tedaviye Selenyum ve Vitamin E Eklenmesinin Total Oksidan İle Antioksidan Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, HUBAK 797, Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, 2007.

            4. Yarış atlarında nakil stresine karşı bazı antioksidan uygulamalarının etkilerinin araştırılması. HÜBAK 807, Yardımcı Araştırmacı, 2008.

            5. Enzootik Pnömonili Kuzularda Antioksidan Enzim  (SOD,CAT,GPx)Aktivitelerinin Araştırılması. HÜBAK 895, Yardımcı Araştırmacı 2009.

            6. Şap Aşısı Uygulamalarında Antioksidan (Se+Vit E) Etkinliğinin Araştırılması HÜBAK 896, Proje Yürütücüsü, 2009

 

9.İdari Görevler

            1.   Dekan-Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi/2017-

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

İç Hastalıkları-II

3

1

 

Klinik Uygulama-II

0

8

 

Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı

2

0

 

Veteriner Hekimlik Tarihi Ve Deontoloji

1

0

 

İlkbahar

İç Hastalıkları-I

2

2

 

İç Hastalıkları-III

3

0

 

Klinik Uygulama-I

0

8

 

Veteriner Adli Tıp

1

0

 

Mesleki Etik ve Veteriner Hekimlik Mevzuatı

1

0

 

Patoloji-III

3

1

 

Hayvan Hakları

1

0

 

Klinik uygulama-III

0

4

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
ARAŞTIRMA PROJELERİ

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Endoparazitli Koyunlarda Bazı İz Element ve Biyokimyasal Parametrelerin Seviyeleri Üzerine Araştırmalar. YYÜ Araştırma Fonu, 98-Vf-031, Yardımcı Araştırmacı, 1998.

2. Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması, HÜBAK 217 no’lu Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2003.

3. Enzootik Pneumonili Besi Kuzularında Tedaviye Selenyum ve Vitamin E Eklenmesinin Total Oksidan İle Antioksidan Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, HUBAK 797, Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, 2007.

4. Yarış atlarında nakil stresine karşı bazı antioksidan uygulamalarının etkilerinin araştırılması. HÜBAK 807, Yardımcı Araştırmacı, 2008.

5. Enzootik Pnömonili Kuzularda  Antioksidan Enzim  (SOD,CAT,GPx)Aktivitelerinin Araştırılması. HÜBAK 895, Yardımcı Araştırmacı 2009.

6. Şap Aşısı Uygulamalarında Antioksidan (Se+Vit E) Etkinliğinin Araştırılması HÜBAK 896, Proje Yürütücüsü, 2009.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sekin, S., H. Voyvoda, S. Değer, M. Karaca ve T. Şahin, “Doğal Sarkoptik ve  Psoroptik Koyunların Uyuz Enfestasyonlarında doramektin ile Sağaltım Uygulamaları”, I. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 52, ELAZIĞ, 1995.

E2. Sekin, S., H. Voyvoda, M. Karaca ve T. Şahin, “Van Gölü Suyunun Koyunlarda Bazı Rumen Sıvısı Parametrelerine İnvitro ve İnvivo Etkisi Üzerine Araştırmalar”, II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 58, İSTANBUL, 1997.

E3. Şahin, T., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Pikalı ve Sağlıklı Kuzuların Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerinde Araştırmalar”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 204-208, KONYA, 2001.

E4. Aksoy, G., T. Şahin ve İ. Çimtay, “Kuzularda Çinko Oksit Uygulamalarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Canlı Ağırlık Kazancı Üzerine Etkileri”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 298-303, KONYA, 2001.

E5.   Çimtay, İ., T. Şahin, A. Ölçücü ve G. Aksoy, “Gebe Koyun ve Kuzularının Kan Serumundaki Bazı Mineral Düzeyleri ile Kuzuların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bakır Sülfat Uygulamasının Etkileri”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 308, KONYA, 2001.

E6. Şahin, T. ve Y. Akgül, “Endoparazitli Koyunlarda Bazı İz Element ve Biyokimyasal Parametrelerin Seviyeleri Üzerine Araştırmalar”, 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 146, ELAZIĞ, 2001.

E7. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak, U.F. Yürekli, “Ceylanpınar (Şanlıurfa, Türkiye)’ da Bulunan Ceylanlarda (Gazella Subguttarosa) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerlerin Araştırılması” ”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 194, VAN, 2003.

E8. Şındak, N., A. Öztürk, T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 164, VAN, 2003.

E9. Gürgöze, S.Y., N. Şındak, T. Şahin, O. Çen, “Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonu ile Anestezi edilen Ceylanlarda Glutatyon Peroksidaz ve Lipid peroksidasyon düzeyleri ile Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, TRABZON, 2004.

 E10. Gürgöze, S.Y., T. Şahin, M. Sevgili, Z. Kutlu ve S.T. Ozan, “Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim Lipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, TRABZON, 2004.

 E11. Şahin,T.,  İ. Çamkerten ve S.Y. Gürgöze, “İneklerdeki Üçgün Hastalığında Bazı Biyokimyasal Parametreler”, II. Ulusal Veteriner Biyokimya Klinik Biyokimya Kongresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 69, ELAZIĞ, 2004.

 E12. Şahin,T.,  N. Şındak, S.Y. Gürgöze, ve İ. Çamkerten, “Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu”, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 80, ELAZIĞ, 2004.

 E13. Sevgili, M., T. Şahin, H. Çetin, O. Keskin ve A. Gökçen, “Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında Neospora caninum Antikorlarının Belirlenmesi”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 102, KARS, 2005.

 E14. Şahin T., G. Aksoy, ve İ.Çimtay “Şanlıurfa Yöresinde Oğlaklarda Gözlenen Küçük Ruminant Vebası Üzerine Araştırmalar”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 85, KARS, 2005.

 E15. Şahin, T. O. Keskin, Çimtay, İ., , “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 103, KARS, 2005.

 E16. Şahin, T., M. Sevgili ve İ. Çamkerten, “Şanlıurfa Yöresi Köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin Yayılışı”, 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 210, İZMİR, 2005.

 E17. Şahin, T.,   S.Y. Gürgöze, İ. Çamkerten, N. Yüksek ve  M. Irmak “Besi Sığırlarında Transportun Eritrosit Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi, Plazma Lipit Peroksidasyon Konsantrasyonları ve Bazı Mineral Madde Düzeyleri  Üzerine Etkileri” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı), 21-22, Kemer/ANTALYA, 2007.

E18. Gökçen, A., T. Şahin ve İ. Çamkerten “ Türkiye’de Bir Danada Kardiyak Kist Hidatik Olgusu” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 41-42, Kemer/ANTALYA, 2007 .

E19. Çamkerten, İ., T. Şahin, A. Gökçen, G., Borazan, A. Daş ve G. Topuz “Sarkoptik Uyuzlu Köpeklerin Tedavisinde Bazı Oksidan ve Antioksidan Aktivitelerindeki Değişiklikler” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 63, Kemer/ANTALYA, 2007 .

E20. Şahin T, A, Yıldız, “Hatay Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması” VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 123, Kemer/ANTALYA, 2007 .

E21. Şındak N, T Şahin, “Hilvan’da Karşılaşılması Olası Bazı Zoonoz Hastalıklar”, Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, 117-131, Hilvan/ŞANLIURFA, 2008. 

E22. Şındak, N., T. Şahin, H.S. Biricik, İ. Çamkerten, “Bir Kilis oğlağında Uretral Dilatasyon, Ektopik Testis, Penis Aplazisi ve Fimozis” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 148, Selçuk/İZMIR, 2009.

E23. Daş, A ve T. Şahin, “Enzootik Pneumonili Kuzuların Tedavisinde E Vitamini ve Selenyum Eklenmesinin Total Oksidan Statü ve Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkinliği” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 154, Selçuk/İZMİR, 2009.

E24. Camkerten, İ., G. Borazanb, T. Sahin, G. Aksoy, A. Das, A. Taşkın, “Sığırların Efemeral Fever (Üç Gün) Hastalığında Oksidan/Antioksidan Denge”  VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,120, Selçuk/İZMİR, 2009

E25. Şahin T., İ. Camkerten, G. Özkurt Borazan,M. Özçelik, “Danalarda Şap Aşısına İlave Olarak E Vitamini ve Selenyum Uygulamalarının Oksidan ve Antioksidan Aktiviteleri ile Bazı İz Element Seviyelerine Etkilerinin Araştırılması” IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 350, Side/ANTALYA, 2011

E26. Şahin T., İ. Camkerten, G. Aksoy, M. Boz, “2005-2010 Yılları Arasında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine Getirilen Hayvanların ve Hastalıkların Değerlendirilmesi”  IX.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 352, Side/ANTALYA, 2011

E27.  Camkerten  İ., T. Şahin, G. Aksoy, M. Batmaz, “Şanlıurfa’daki Özel Bir Mezbahada Kesilen Sığırların Rumen ve Retikulumlarında Karşılaşılan Yabancı Cisimler”  IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 282, Side/ANTALYA, 2011

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Sekin, S., H. Voyvoda, S. Değer ve T. Şahin, “Koyunların Uyuz Enfestasyonlarında doramektin ile Sağaltım Uygulamaları: II. Psoroptik Uyuz”, Vet. Hek. Der. Derg., 66,4: 42-46 (1995). Full Text Online (PDF)

D2. Çimtay, İ. ve T. Şahin, “Sığırların Kan Plazmasındaki Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerinde Yaşın Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11, 1: 74-78 (2000).  Full Text Online (PDF)

D3. Çimtay, İ., T. Şahin ve N.B. Arserim Kaya, “Enzootik Pneumonili Besi Sığırlarının Tedavisinde Amoksisilin’in Etkinliğinin Araştırılması”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11, 2:113-116, (2000). Full Text Online (PDF)

D4. Şındak, N., A. Öztürk ve T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, ”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 8, (1-2):54-57, (2002). (PDF)

D5. Şahin, T. ve İ. Çamkerten, “Kedi ve Köpeklerin Böbrek Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı” , Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg.,14, 1:82-86, (2003). Full Text Online (PDF)

D6. Sevgili, M., T. Şahin, H. Çetin, İ. Çimtay, O. Keskin ve A. Gögçen, “Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında neospora caninum antikorlarının Belirlenmesi” Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14, 2:15-17,  (2003). Full Text Online (PDF)

D7. Gürgöze, S.Y., T. Şahin, M. Sevgili, Z. Kutlu ve S.T. Ozan, “Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim Lipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14, 2:30-34, (2003). Full Text Online (PDF)

D8. Sevgili, M., T. Şahin, “Atların Protozoal Myeloensafalitisi (Equine Protozoal Myeloencephalitis)”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14, 2:47-50, (2003). Full Text Online (PDF)

D9. Şahin, T., N. Şındak, S.Y. Gürgöze, ve İ. Çamkerten, “Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2):79-82, (2004). Full Text Online (PDF)

D10. Şahin, T.,  İ. Çamkerten ve  S.Y. Gürgöze, “İneklerdeki Üçgün Hastalığında Bazı Biyokimyasal Parametreler”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2):71-73, (2004). Full Text Online (PDF)

D11. Şahin, T., M. Sevgili ve İ. Çamkerten, “Şanlıurfa Yöresi Köpeklerinde Drofilaria sp’nin Yayılışı”, Türk. Parazitol. Derg., 28, 3:140-142, (2004). Full Text Online (PDF)

D12. Çimtay, İ., O. Keskin ve T. Şahin, “Şanlıurfa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Bazı Lentivirus Enfeksiyonlarının Araştırılması” , U.Ü. Vet. Fak. Derg, 23, (1-3):33-38, (2004). Full Text Online (PDF)

D13. Şahin, T. ve Y. Akgül, “Endoparazitli Koyunlarda Bazı İz Element ve Biyokimyasal Parametrelerin Seviyeleri Üzerine Araştırmalar”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., 9,1:100-106,  (2006).  (PDF)

D14. Çamkerten, İ., T. Şahin, “ Kedi Ve Köpeklerde Akut Abdomen”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 17, (1-2):27-32, (2006). Full Text Online (PDF)

D15. Gökçen, A., T. Şahin, İ,Çamkerten, “Türkiye’de Bir Danada İlk Kardiyak Kist Hidatik Olgusu”,Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 17, (1-2):33-35, (2006). Full Text Online (PDF)

D16. Şahin T, A Yıldız, “Hatay Yöresindeki Koyun Ve Keçilerde Brusellozisin Seroprevalansının Araştırılması”, F.Ü. Sağ. Bil. Derg, 20 (5): 331 – 335, (2006). Full Text Online (PDF)

D17. Gürgöze Yaralıoğlu S, T Şahin MH Durak “Memelilerde ortalama Yaşam Süresi ve Yaşlanma Sürecinde Serbest Radikallerin Rolü” İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 33 (1), 43-49, (2007) Full Text Online (PDF)

D.18. Şahin T, i Çamkerten, "Neonatal Buzağıların Metabolizma Hastalıkları ve Vitamin-Mineral yetmezlikleri", Veteriner Bilimleri Derg, 4, 1: 108-112 (2013). Full Text Online (PDF)

D19. ÖZKURT G, GÖKÇEN A, ÇAMKERTEN İ, SAHiN T, BALKAN BM, BOZ M (2012) : Doğal Enfekte Nematotlu Kilis Keçilerinde Eritrosit SOD, CAT, GPx Enzim Aktiviteleri ve MDA Düzeyi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 1(2) 107-110. Full Text Online (PDF)

D20. ÇAMKERTEN İ, ŞINDAK N, ÖZKURT G, İPEK H, BIRICIK HS, ŞAHIN T (2013) : Effect of Ketamine-Xylazine Anesthesia on Some Hematoligical and Serum Biochemical Values of Bozova Greyhounds. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2(1): 27-31 Full Text Online (PDF)

D21. Şahin T, "Ruminantlarda Çinko Yetmezliği", Veteriner Bilimleri Derg, 2, 2: 1-8 (2016). Full Text Online (PDF)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Akgül, Y., Z.T. Ağaoğlu, A. Kaya ve T. Şahin, “Studies on Some Blood Parameters in Sheep with Alopecia and with Wool Eating Habit as a Result of Corn Silage Feeding”, I.st International Conference on Sheep and Goat Disease and Productivity, 103, Irbid-Jordan, 1999.

B2. Aksoy, G., İ. Çimtay, T. Şahin ve A. Ölçücü, “Auswirkungen einer Oralen Zinksubstitution auf einige Biochemische Serumparameter bei Trächtigen Schafen und deren Lämmern Sowie auf die Geburtsgewichte der Lämmer”, XXII World Buiatrics Congress, 199, Hannover-Germany,  2002.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Çimtay, İ., T. Şahin, G. Aksoy ve A. Ölçücü, “Auswirkungen einer Oralen Zinksubstitution auf einige Biochemische Serumparameter bei Trächtigen Schafen und deren Lämmern Sowie auf die Geburtsgewichte der Lämmer”, Dtsch. Tierärztl. Wochenschrift, 108, 11: 449-453 (2001). Full Text Online (PDF)

A2. Şahin, T., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Pikalı ve Sağlıklı Kuzuların Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerinde Araştırmalar”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25, 4: 603-606 (2001). Full Text Online (PDF)

A3. Çimtay, İ., T. Şahin, A. Ölçücü ve G. Aksoy, “Gebe Koyunlara Bakır Sülfat Uygulamasının Koyunlar ve Kuzuların Kan Serumlarındaki Bazı Mineral Düzeyleri ve Kuzuların Doğum Ağırlıkları Üzerine Etkileri”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25, 6: 921-927 (2001). Full Text Online (PDF)

A4. Şahin, T., İ. Çimtay, G. Aksoy ve A. Ölçücü, “Kuzularda Canlı Ağırlık Kazancı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Bakır Sülfat Uygulamasının Etkileri”, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25, 6: 933-938 (2001). Full Text Online (PDF)

A5. Akgül, Y., Z.T Ağaoğlu, A. Kaya ve T. Şahin, “The Relationshep Between the Syndromes of Wool Eating and Alopecia in Akkaraman and Morkaraman Sheep Feed Corn Silage and Blood Changes (Haemotological, Biochemical and Trace Element)”, Israel J. of Vet. Med., 56, 1: 12-16, (2001). Full Text Online (PDF)

A6. Aksoy, G., T. Şahin, İ. Çimtay ve N.B. Arserim Kaya, “Kuzularda Çinko Oksit Uygulamalarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Canlı Ağırlık Kazancı Üzerine Etkileri”, Turk. J. Vet. Anim. Sci.,26, 1: 85-90 (2002). Full Text Online (PDF)

A7. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak ve U.F. Yürekli, “Investigation of Some Haematologic and Biochemical Parameters in Serum of Gazelles  (Gazella subgutturosa) at Ceylanpınar, Şanlıurfa, Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci.,28,2,369-372 (2004). Full Text Online (PDF)

A8. Yaralıoğlu, S.G., N. Şındak, T. Şahin, ve O, Çen, “Levels of The Glutathione Peroxidaseand some Biochemical and Haematological Parameters in Gazelles Anaesthetised with Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Combination”,  The Vet. J. 169:126-128 (2005). Full Text Online (PDF)

A9. Şahin, T., S. Yaralıoğlu Gürgöze, İ. Çamkerten, N. Yüksek, “The Effect Of Transport Stress on Erythrocyte Glutathione Peroxidase Activity, Plasma Concentrations of Lipid Peroxidation and Same Trace Element Levels in Beef Cattle” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (11), 2223-2227 (2009). Full Text Online (PDF)

A10. Camkerten, İ., T. Sahin, G. Borazanb, A. Gokcen , O. Erel, A. Das, “Evaluation of blood oxidant/antioxidant balance in dogs with sarcoptic mange” Veterinary Parasitology, 161,  106-109 (2009) . Full Text Online (PDF)

A11. Yurtseven S., M. Çetin, İ. Öztürk, A. Can, M. Boga, T. Şahin, H. Türkoğlu, “Effect of Different Feeding Method on Methane and Carbon Dioxide Emission Milk Yield and Composition of Lactating Awassi Sheep” Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 4 (6), 278-287 (2009). Full Text Online (PDF)

A12. Biricik HS, N Şındak, A Öztürk, T Şahin, İ Çamkerten, “ The Effect of Xylazine on Femoral Arterial Flow Determined by Doppler Sonogrphy in Dogs” Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (1), 47-48 (2010). Full Text Online (PDF)

A13. Şındak N, T Şahin, Biricik HS, “Urethral Dilatation, Ectopic Testis, Hypoplasia Penis, and Phimosis in A Kilis Goat Kid” Kafkas Univ Vet Fak Derg,16 (1): 147-150 (2010). Full Text Online (PDF)

 A14. Camkerten İ, Aktaş Ms, Börkü Mk, Kalınbacak A, Ozkurt-Borazan G, Şahin T. (2010): Clinical Utility of Lactate in Calves with Bovine Respiratory Disease. J. Anim. Vet. Adv., 9(14): 1955-1957. Full Text Online (PDF)

A15. Ozkurt-Borazan, G., Aktas, M.S., Camkerten, I., Gokçen, A., Ipek, H., Sahin, T., Uren-Paksoy, N. Erythrocyte Superoxide Dismutase, Catalase activity and Malondialdehit level in hypodermosis. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (1), pp. 84-86.(2011).