Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.09.2022 14:48:11

Prof.Dr. NİHAT ŞINDAK

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Siirt Üniversitesi Rektör
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Dekan V.
 1. Adı Soyadı: Nihat ŞINDAK
 2. Doğum Tarihi: 14 Eylül 1968
 3. Doğum Yeri: Hilvan- ŞANLIURFA
 4. Unvan: Prof. Dr
 5. Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992

Doktora

Veteriner/ Cerrahi Anabilim Dalı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998

 1. Çalıştığı Kurum: Siirt Üniversitesi - Rektör
 1. Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1993-1998

Dr.Ar.Gör.  

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998-1998

Yar.Doç. Dr.

 Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi

1998-2005

Doç. Dr.

 Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi

2005-2011

Prof. Dr.

 Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi

2011-2013

Prof. Dr.

 Veteriner Fakültesi Siirt Üniversitesi

2013-

 

Güncelleme : 1.08.2022 13:55:54
Ödüller

Uluslararası indeks (SCİ) grubu dergilerde yayınlanmış olan 9 adet araştırma makalem TÜBİTAK ve HÜGEV tarafından ödüllendirilmiştir.

Projelerde Yaptığı Görevler

 

1.     Birecik İlçesi ve Çevre Köylerinde Koyun Popülasyonunda Piyetenin İnsidansı ve Sağaltımı, HÜBAK Projesi, 288 nolu proje, Proje Yöneticisi, 2003.

2.     Yeni Doğan Kuzularda Pulse Oksimetre ile Arteriyel Oksijen Düzeylerinin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, 218 nolu proje, Proje yürütücüsü, 2003.

3.     Şanlıurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı, HÜBAK Projesi, 219 nolu proje, Proje Yöneticisi, 2004.

4.     Şanlıurfa Bölgesindeki Atlarda Diş Bozuklukları Ve Hastalıklarının Değerlendirilmesi, HÜBAK Projesi, 765 nolu proje, Proje yöneticisi, 2008.

5.     Nizip İlçe ve Köylerindeki Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Anomalilerin İnsidansı ve Bu Olgularda Bazı Biyokimyasal değerler, HÜBAK Projesi, 12067 nolu Proje yöneticisi, 2013.

    6.     Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Önemli Verim Özellikleriyle İlgili Bazı Parametrelerin Araştırılması SİÜBAP 2015-SİÜVET-07 Proje yürütücüsü, 2016.

    7.     Siirt Yöresindeki Sığırlarda Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Seroprevalansının Araştırılması SİÜBAP 2015-SİÜVET-06 2015-  Proje yürütücüsü, 2016.

    8.     Siirt Yöresindeki sığırlarda infectious bovine rhinotracheitis sero prevalansının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016.

    9.     Japon bıldırcınlarının önemli verim özellikleriyle ilgili bazı parametrelerin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016.

  10.  Sağlıklı Romanov ırkı koyunlarda gözyaşı sekresyonu ve göz içi basıncının, melatonin hormonu seviyesi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,Araştırmacı, 2017.

   11.  Farelerde Deneysel Yaralarda Menengiç Ekstratı Ve Menengiç EkstratıOksitetrasiklin Karışımının Yara İyileşmesi İle Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017.

   12.  Keçi deyip geçme bilim ve sanattan vazgeçme, TÜBİTAK PROJESİ – Eğitmen,  2018

   13.  Farklı Oranlarda Buzağı Serumu ve Kryoprotektanlar ile Dondurulan Kıl Keçisi Teke Spermasının İn vitro Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018.

   14.  Farklı Oranlarda Buzağı Serumu Ve Kryoprotektanlar İle Dondurulan Kıl Keçisi Teke Spermasının İn Vitro Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Şındak, N., İ. Alkan, Z.T. Ağaoğlu, H.A. Akkan ve L. Aslan, “Van Kedilerinde Tiletamin-Zolazepam Anestezisi”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-20, Elazığ, 1998.

E2. Alkan, İ., L. Aslan, N. Şındak ve B. Bakır, “Köpeklerin Diafizer Tıbia Kırıklarının Sağaltımında Etilen Oksitle Sterilize Edilen Kemik Plakalarının Kullanımı”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 97-98, Elazığ, 1998.

E3. Şındak, N., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Şanlıurfa Yöresinde Bir Ceylanda Raşitizm Olgusu”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 155-156, Bursa, 2000.

E4. Şındak, N., H.S. Biricik, A. Hayat ve İ. Alkan, “Arap Aygırlarında Testislerin Ultrasonografik Görüntüsü”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 67-68, Bursa, 2000.

E5. Alkan, İ., H.S. Biricik, H. Topuz, L. Aslan ve N. Şındak, “Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırması”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 57-58, Bursa, 2000.

E6. Şındak, N., “Ceylanlarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi”, 8. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 8-9, Van, 2002.

E7. Şındak, N., A. Öztürk ve T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 164, Van, 2003.

E8. Biricik, H.S., A. Öztürk ve N. Şındak, “Köpeklerde Xylazin’in Femoral Arter Kan Akımı Üzerine Etkisinin Doppler Ultrasonografi ile belirlenmesi”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 134, Van, 2003.

E9. Biricik, H.S., İ. Çimtay, H. Çetin, S. Ganidağlı ve N. Şındak, “Yeni Doğan Kuzularda Arteriyel Oksijen Saturasyonunun Pulse oksimetre ile Belirlenmesi”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 37, Van, 2003.

E10. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak ve U.F. Yürekli, “Ceylanpınar (Şanlıurfa, Türkiye)’ da Bulunan Ceylanlarda (Gazella Subguttarosa) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerlerin Araştırılması” ”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 194, Van, 2003.
E11. Gürgöze, S.Y., N. Şındak, T. Şahin ve O. Çen, “Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonu ile Anestezi edilen Ceylanlarda Glutatyon Peroksidaz ve Lipid peroksidasyon düzeyleri ile Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, 2004.

E12. Şındak, N., O, Keskin, H.S. Biricik, ve H. Sertkaya, “ Şanlıurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004.

E13. Genccelep, M., L. Aslan, A. Sahin ve N. Şındak, “Effect of Propofol Anaesthesia in Calves”, SAMSUN. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı). 256,2005.

E14. Şındak, N., Şanin, T. “ Hilvanda karşılaşılması olsaı bazı zoonos hastalıklar” GAP ekseninde gelişen/değişen Hilvan sempozyumu, Hilvan Şanlıurfa, 24-25 mayıs 2008.

 E15. Sindak, N., Sahin, T., Biricik, H.S. “Bir Kilis Oğlağında Urethral Dilatation, Ektopik Testis, Penis Aplazisi, ve Fimosis” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 148, Selçuk/İzmir, 2009.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Şındak, N., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Rickets in a Gazelle: A Case Report”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26, 2, 415-418 (2002).
 2. Şındak, N., U.F. Yürekli, H. Sertkaya ve M. Şakar,” Buzağılarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin ve Ketamin-Xylazin Anestezisi”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 3, 775-779 (2003).
 3. Biricik, H.S., A. Öztürk ve N. Şındak, “Köpeklerde Abdominal Damarların Renkli Dupleks Doppler Ultrasonografi ile Görüntülenmesi”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 3, 601-608 (2003).
 4. Şındak, N., A. Öztürk ve H.S. Biricik, “Color Doppler Imaging of the Internal Ophthalmic and Long Posterior Ciliary Artery in the Dog”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 5, 1219-1224 (2003).
 5. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak ve U.F. Yürekli, “Investigation of Some Haematologic and Biochemical Parameters in Serum of Gazelles (Gazella Subgutturosa) in Ceylanpınar, Şanlıurfa, Turkey”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 28, 2, 369-372 (2004).
 6. Genccelep, M., L. Aslan, A. Sahin ve N. Şındak, “Effect of Propofol Anaesthesia in Calves”, The İndian Vet. J. 82, 515-518 (2005).
 7. Yaralıoğlu, S.G., N. Şındak, T. Şahin ve O, Çen, “Levels of The Glutathione Peroxidase, Lipoperoxidase and some Biochemical and Haematological Parameters in Gazelles Anaesthetised with Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Combination”, The Vet. J. 169, 126-128 (2005).
 8. Biricik, H.S., H. Oğuz, N. Şındak, T. Gurkan ve A. Hayat “Evaluation of the schirmer and phenol red tread test for measuring tear secretion in rabbits”, The Vet. Rec. 156, 485-487 (2005).
 9. Şındak, N., Kandemir, L., Yertürk, M., Biricik, H.S. “Measurement of phenol red thread tear test in Arabian and throughbred horses” Veterinary Ophthalmology 13 (4), 219–221, (2010).
 10. Biricik, H.S., Sindak, N., Ozturk, A., Sahin, T and Camkerten I. “The effect of xylazin on femoral arterial flow determined by Doppler Sonography in dogs” Journal of Animal and Veterinary Advences. 9 (1) 47-48 2010.
 11. Biricik, H. Sindak, N., Ceylan, C., hayat, A. “A comparison of the effects of propofol and thiopental on intraocular pressure in dogs” J.A.V.A. 9 (7) 1160-1163, 2010.
 12. Sindak, N., Sahin, T., Biricik, H.S. “Urethral Dilatation, Ectopic Testis, Hypoplasia Penis, and Phimosis in A Kilis Goat Kid” Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16 (1): 147-150, 2010.
 13. Sindak, N., Camkerten,I., Ceylan, C. “Clinical Evaluation Of Ketamine-Xylazine Anesthesia In Bozova Greyhounds”. Journal of Animal and Veterinary Advances. (15): 2025-2029, 2010.
 14. İpek, H., Şındak, N., Özkurt, G., Gökçen, A., Biricik, H.S. ‘Phyisiologic Values of Tear Secration in Bozova Greyhounds According to Gender and Age’ Journal of Animal and Veterinary Advances. 12 (5): 59-592, 2013.
 15. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Gülaydın Ali, Özen Doğukan,Kahya Demirbilek Serpil,Sulu Kadir. Comparative evaluations of tear secretion in healthy and infectious keratoconjunctivitis Romanov sheep with Schirmer tear test and phenol red thread tear test.  Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 41(6), 793-797., Doi: 10.3906/vet-1702-31. 2017. 
 1. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Karakoç Zelal, Gülaydın Ali. Macroscopic, Radiographic and Tomographic Comparison of Embryonic Development in Japanese Quail Eggs.  Van Veterinary Journal, 3(28), 123-126. 2017. 
 1.  

 

 1. ŞINDAK NİHAT, AKGÜL MUSTAFA BARIŞ, KARAKOÇ ZELAL, GÜLAYDIN ALİ Effects of Topical Terebinth Berry Oil and Different Experimental Mixtures on Wound Healing in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica).  Van Veterinary Journal, 2(28),69-74,2017 (Yayın No: 4156173)
 1. 2

 

 1. Akgül Mustafa Barış,Şındak Nihat,Gülaydın Ali,Özen Doğukan   Japon Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Xylazine-Ketamine veMedetomidine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.  Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(3), 169-176. 2017.

 

 1. Akgül Mustafa Barış,Akgül Gülşah,Yılmaz Özge,Kahya Demirbilek Serpil,Şındak Nihat,Gülaydın Ali Koyun Kırkımı Sırasında İnsanlara Bulaşabilecek Bakteriler ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi.  Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 29(1), 12-18. 2018.

 

 

 

 


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Sertkaya, H., “Şanlurfa’nın Birecik İlçesi ve Çevre Köylerinde Koyun Popülasyonunda Piyetenin İnsidansı ve Sağaltımı”, Harran Üniversitesi, 2003.
 2. Kandemir, L., “Şanlıurfa Bölgesindeki Atlarda Diş Bozuklukları Ve Hastalıklarının Değerlendirilmesi” , Harran Üniversitesi, 2008.
 3. Doğan, H., “Nizip İlçe ve Köylerindeki Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Anomalilerin İnsidansı ve Bu Olgularda Bazı Biyokimyasal değerler” Harran Üniversitesi, 2013.
 4. Saruhan A., Mardin yöresinde bazı süt sığırcılığı işletmelerinde ayak hastalıklarının prevalansı, Harran Üniversitesi, 2015. 

 

İdari Görevler

1.     Dekan Yrd.       Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001.

2.     Fakülte Kurulu Üyeliği, Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2004.

3.     Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2003.

4.     Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2011-2013.

5.     Dekanlık, Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013-2017

      6.     Rektör yardımcısı, Siirt üniversitesi,2017….

     7.   Rektör, Siirt Üniversitesi,2020

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Alkan, İ. B, Boynukara, H. Solmaz ve N. Şındak, “Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi”, Vet. Bil. Derg. 10, 1-2, 101-104 (1994).
 2. Kırış, M. İ. Alkan, S. Uğraş, B. Bakır, L. Aslan, N, Şındak ve S. Müderris, “Kıkırdak Greflerinde Kullanılan Ezme ve Çizme Yönteminin Klinik Önemi”, C. Ü. Tıp Fak. Derg. 17, 3, 189-194 (1995).
 3. Bakır, B. İ. Alkan, K. Sağlam, F. Belge, N. Şındak ve M. Karaca, “Köpeklerde Oluşturulan Üçüncü Derece Termal Yanıklarda Sağaltım Amacıyla Kullanılan Antioksidan Ajanların Kan Gazları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 9-13 (1998).
 4. Şındak, N. İ. Alkan, Z.T. Ağaoğlu, B. Baydaş, H.A. Akkan ve L. Aslan “Van Kedilerinde Tiletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 32-35 (1998).
 5. Alkan, İ. N. Şındak, L. Aslan ve D. Kılıçalp “Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun E.K.G. Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 66-68 (1998).
 6. Alkan, İ. N. Şındak, L. Aslan ve M. Gençcelep, “Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani et Recti ve  Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 46-47 (1998).
 7. Şındak, N. İ. Alkan, L. Aslan ve Y. Akgül, “Bir Danada Rastlanan Özefagus Divertikulumu Olgusunun Sağaltımı”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 63-65 (1998).
 8. Şındak, N. “Köpek ve Kedilerde Tiletamin-Zolazepam Anestezisi”, Vet. Cer. Derg. 6, 3-4, 63-66 (2000).
 9. Şındak, N. ve İ. Alkan, “Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 7, 1-2, 103-109 (2001).
 10. Alkan, İ. H.S. Biricik, H. Topuz, L. Aslan ve N. Şındak, “Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırması”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 7, 1-2, 121-125 (2001).

11.  Şındak, N. ve A. Hayat, “Arap Aygırlarında Hidroselin Ultrasonografi ile Tanısı”, Y.Y.Ü. Vet. Fak.Derg.12, 1-2, 40-42 (2001).

 1. Şındak, N. A. Hayat ve H. Sertkaya, “Arap Atlarında İdrar Kesesinin Ultrasonografik Görünümü”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 12, 1-2, 23-25 (2001).
 2. Şındak, N. H.S. Biricik, A. Hayat ve İ. Alkan, “Arap Aygırlarında Testislerin Ultrasonografik Görüntüsü”, Vet. Cer. Derg. 8, 1-2, 5-7 (2002).
 3. Şındak, N. ve H.S. Biricik, “Tiletamin-Zolazepamın Equide, Ruminant ve Diğer Bazı Hayvan Türlerinde Kullanımı”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 8, 1-2, 202-205 (2002).
 4. Şındak, N. A. Öztürk ve T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 8, 1-2, 54-57 (2002).
 5. Biricik, H.S. İ. Çimtay, H. Çetin, S. Ganidağlı ve N. Şındak, “Yeni Doğan Kuzularda Arteriyel Oksijenasyon Saturasyonunun Pulse Oksimetre ile Belirlenmesi”, F.Ü. Sağ. Bil. Derg. 17, 3, 217-220 (2003).
 6. Şındak, N. O. Keskin, H.S. Biricik ve H. Sertkaya, “Şanlurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı” Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14, 1, 14-18 (2003)..
 7. Şındak, N. A. Hayat, H.S. Biricik ve H. Sertkaya, “Arap Aygırlarında Eklenti Bezlerinin Ultrasonografi ile Muayenesi” Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14,1, 24-26 (2003).
 8. Sertkaya, H. ve N. Şındak, “Şanlıurfa’nın Birecik Birecik İlçesi ve Çevre Köylerinde Koyun Piyetenin İnsidansı ve İki Ayrı İlaç Kombinasyonuyla Sağaltımı”, Vet. Cer. Derg. 10, 1-2, 5-7 (2004).
 9. Şındak, N. H.S. Biricik ve S.Y. Gürgöze, “Ceylanlarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14, 1, 110-113 (2003).
 10. Gürgöze, S.Y. N. Şındak, S. Yılmaz, H. Sertkaya ve S.T. Ozan, “Bursitis Prekarpalisli Sığırlarda Kortikosteroid Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14, 2, 97-101 (2003).
 11. Şındak, N. S.Y. Gürgöze, H. Sertkaya ve H.S. Biricik, “Bazı Ayak Hastalıklarının Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Düzeyleri Üzerine Etkisi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2), 5-9 (2004).
 12. Keskin, O. N. Şındak ve H. Sertkaya, “Ayak Hastalıkları Bulunan Sığırlarda Aneorobik Bakterilerin Araştırılması” Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Dergisi 4, 1-2, 19-22. 2004.
 13. Şahin, T. N. Şındak, S.Y. Gürgöze, ve İ. Çamkerten, “Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2), 79-82 (2004).
 14. Biricik, H.S. N. Şındak ve H. Albayrak, “Bir Koyunda Omazum Evantrasyonu ve Operatif Sağaltımı” Fırat Üni. Sağl. Bil. Derg. 19 (1), 49-50 (2005).
 15. Biricik, H.S. N. Şındak, A. Hayat, H. Erarslan, S. Ganidağlı ve G. Tursun, “ Efficacy of Tissupor Wound Pad on Wound Healing in Rabbits”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2), 37-40 (2004).
 16. Hayat, A. N. Şındak ve F, Karaçal, “Kilis Keçilerinde Propofol Kullanılması” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4, 3, 36-39 (2006).
 17. Şındak, N. ve H.S. Biricik, “Köpeklerde Karın İçi Organ Hastalıklarının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi” YYU. Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (1-2) 75-79. 2009.
 18. Kandemir, L. N. Şındak, “Şanlıurfa bölgesindeki atlarda Diş bozukluk ve hastalıklarının değerlendirilmesi”. YYU. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20 (2) 39-43. 2009.
 19. Çamkerten, İ. N. Şındak, G. Özkurt, H. İpek, H.S. Biricik, T. Şahin “Effect of Ketamine-Xylazine Anesthesia on Some Hematological and Serum Biochemical Values of
  Bozova Greyhounds” Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1):27-31, 2013.
 20. Doğan, H. N. Şındak ‘Nizip ve Köylerindeki Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Anomalilerin İnsidansı ve Bu Olgularda Bazı Biyokimyasal Değerlerin Belirlenmesi’ Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2) 61-66; 2013.
 21. Şındak, N. H. Doğan, R. Çelik, F. Denktaş ‘Bir İnekte Boyun Bölgesinden Trake’ye Yabancı Cisim Batması’ Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2) 105-108; 2013.
 22. Akgül, M.B. Başer, E. Gülaydın A, Şındak N ‘The Case of Unilateral Persiste Pupillary Membran in Cat’ Van Vet J, 27 (3) 169-170 2016.
 23. Akgül, M.B. Şındak N. Gülaydın A. Gülaydın Ö., Özen, D. ‘Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Nitrofurazon Pomad ve %1 Hidrojen Peroksit Kremin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri ve Antibakteriyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi’ Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2) 135-140;2016
 24. Akgül, M.B. Şındak N. Karakoç Z. Gülaydın A. ‘Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri’ Harran Üniv. Vet. Fak. Derg.5(2)146-151;2016.
 25. Akgül Mustafa Barış, Şındak Nihat, Gülaydın Ali, Özen Doğukan.  Erkek ve Dişi Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Tibiotarsus’un Epifizer Plak Kapanma Sürecinin Radyolojik Olarak Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi. Dicle üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, 10(1), 95-102. 2017.
 26. Akgül Gülşah,Akgül Mustafa Barış,Kahya Demirbilek Serpil,İrak Kıvanç,Çelik Özgür Yaşar,Şahin Tekin,Şındak NİHAT Relationship between some biochemical parameters inhealthy and sheep with infectious keratoconjunctivitis.  Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 89(2), 10-15. 2018. 
 27. Akgül Gülşah,Akgül Mustafa Barış,Çelik Özgür Yaşar,İrak Kıvanç,Uzabacı Ender,Gülaydın Ali,Sulu Kadir,Şındak Nihat,Şahin Tekin.  Effect of Gender and Age blood Glucose in Japanese Quail ( Coturnix Coturnix Japonica).  Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1), 15-21. 2018.