Üniversitemiz Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde yetiştirilen Romanov Irkı hayvanların satışı yapılacaktır.

 


İlgilenenler sorumlular ile iletişime geçebilir.

 

Sorumlu Kişiler:

 

Veteriner Hekim /Rahmi DOĞAN: 05434406665

 

 

Ek. 1 2024 Satılacak hayvanların listesi

 

 

ADET

Anaç Koyun

37

Gebe Anaç Koyun

3

Koç

5

Damızlık Dışı Koyun

16

Toklu Erkek

7

Toklu Dişi

4

Kuzu (2 Aylığa Kadar)

7

Kuzu ( 3-4-5-6aylığa Kadar)

39

TOPLAM

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek. 2 Fiyat Listesi

 

 

 

Canlı fiyat(Kg)

 

Canlı fiyat (kg)

 

Karkas fiyatı (kg)

Anaç Koyun

7.500TL

 

 

Gebe Anaç Koyun

10.000TL

 

 

Damızlık Dışı Koyun

 

150

300

Toklu

 

165

330

Kuzu (2 Aylığa kadar)

2.500TL

 

 

Kuzu ( 3-4-5-6Aylığa

kadar)

6.000TL

 

 

Koç

12.000TL

 

 

 

                                                                            

Kamyon fiyatı

Römork fiyatı

Koyun gübresi

10.000TL

2.000TL

 

Dr. Öğr. Üyesi ÖMÜR KIZILKAN (0484) 212-1111 / 4456
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
22 Mart 2024