Müze Kumbaram Araştırma Fonu 2023

MÜZE KUMBARAM ARAŞTIRMA FONU
(MKAF 2023)


MÜZE KUMBARAM “CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA GELECEK KUMBARAM”
TEMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DESTEKLEME FONU


Müze Kumbaram, bu yıl ikincisini düzenlediği MKAF ile yüksek lisans ve doktora tezlerini maddi olarak desteklemeye devam ediyor. MKAF 2023’ün teması “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gelecek kumbaram". 2023 yılında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken geride bıraktığımız yüzyılda kumbaramızda neler biriktirdiğimiz ve orada birikenleri geleceğe nasıl aktaracağımız gittikçe daha önemli hale geldi. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kutlamak ve geleceğe yeni yollar açabilmek adına Müze Kumbaram ve MKAF bu yılki temasını bu konuda belirledi.      
Bu hibe, Müze Kumbaramın bilimsel çalışmalara destek vererek, bu alanda mevcut bilginin artırılması çaba ve isteğinin bir sonucudur. Hibeye hak kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın başvuran adayların tümü tezlerinin araştırma süreçleri içerisinde Müze Kumbaramdan, BirKültür Girişim Platformu arşivi ile koleksiyonundan ve müzecilik alanında yeni kurulmakta olan İhtisas Kütüphanesinden diledikleri gibi faydalanabilecektir.
Hibe, kumbara tarihinden insan-kumbara ilişkisine, kumbara tasarımlarından kumbara temalı reklam afişlerine, biriktirme ve tasarruf kültüründen sokaklarda yer alan giysi kumbaralarına kadar geniş bir konu içeriğini kapsayacak şekilde disiplinler arası bir yaklaşımla verilecektir. Bu bağlamda; arkeoloji, sanat tarihi, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, ekonomi, müzecilik, eğitim bilimleri, iletişim çalışmaları, siyaset bilim, hukuk, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, reklamcılık, mimarlık, kent planlaması, gastronomi, güzel sanatlar, bilişim bilimleri gibi farklı disiplinlerden YÖK şartlarına uygun olarak hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.


Hibe Miktarı

Fon kapsamında hibe almayı hak eden adaya aylık 1.300,02 TL olmak üzere 15 ay boyunca toplam 19.500,30 TL verilecektir.
Hibe almaya hak kazanan kişiye ait tez ile bağlantılı bir ya da birden fazla İngilizce makalenin SCI, SSCI ve AHCI gibi uluslararası indekslerde taranan bir dergide yayımlanması halinde bir defaya mahsus olarak 1.500,00 Euro ek hibe verilecektir.
Başvurular Müze Kumbaramın doğum günü olan 12 Nisan tarihinde başlayacaktır.


Adayların Başvurabilmesi için gerekli belgeler:
- Başvuru Formu
- Özgeçmiş
- Niyet Mektubu
- Taahhütname ve Onam


İletişim
Başvuru hakkında sorularınızı  researchdirector@birkultur.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.


Takvim
Başvuruların Başlaması      : 12.04.2023
Son Başvuru Tarihi              : 12.06.2023
Kazananın Duyurulması      : 03.07.2023     


NOT: Detaylı Bilgi İçin 👉 http://muzekumbaram.museum/
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
12 Nisan 2023